logo

Actualitat Notícies

DDrets de les persones usuàries i consumidores davant la crisis del coronavirus (COVID-19).

A continuació podeu consultar una circular del Ministeri de Consum sobre els drets de les persones usuàries i consumidores davant la crisis del coronavirus (COVID-19).

Versió actualitzada (26 de març)

Per accedir al document, pot fer click ACI

© 2020 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías