logo

Actualitat Notícies

Fallides: com protegir-te i com reaccionar

En aquests temps no és rar haver comprat un bé o estar pagant un servei a una empresa que acaba tancant i ens deixa amb l'encàrrec a mig fer. De fet, en el primer semestre de 2020 van fer fallida 1.700 empreses, en la seua majoria dedicades a activitats comercials. Què pots fer per a no perdre diners en aquests casos?

Quan una empresa fa fallida o, per usar els termes exactes, entra en concurs de creditors, es posen a la cua tota una sèrie de persones i entitats en l'ordre que marca la llei, per a intentar cobrar el que aqueixa empresa els deu. 

El consumidor, l'últim dels creditors

El problema és que el consumidor que ha contractat un bé o servei en aqueixa empresa és l'últim de la fila per darrere dels treballadors, Hisenda, la Seguretat Social, el banc...

A través d'un concurs de creditors és molt difícil que un consumidor recupere els diners invertits en un servei que no va arribar a completar-se o un bé que no va arribar a entregar-se.

Per això és fonamental previndre, perquè si hi ha una fallida t'afecte el menys possible, i reaccionar adequadament, per a trobar la millor solució, encara que siga parcial.

Deu consells per a no quedar-se enxampat

1. Evita donar bestretes de diners sempre que pugues i si no et queda més remei, procura entregar el menys possible. Deixa sempre alguna cosa per pagar, en espera que et donen el producte o et completen el servei; així podràs fer alçaprem. Per exemple, si fas una reforma a casa, vés-te desemborsant els diners a mesura que es compren els materials i es facen els treballs. I si has de fer-te una intervenció complexa en el dentista, opta per anar pagant els arranjaments per fases i no de colp per endavant.

2. Conserva sempre els contractes i justificants de qualsevol operació o pagament realitzats. Els necessitaràs per a qualsevol reclamació (també per a exercir, per exemple, el dret a la garantia del producte o de les seues reparacions).

3. Si l'empresa a la qual havies fet un encàrrec fa fallida, no poses en el concurs de creditors moltes esperances. En general, només val la pena adherir-se al procediment si la quantitat en joc és important i sempre sabent que el resultat podria ser desfavorable i tardar molt de temps a arribar, després d'un procediment judicial complex.

4. Hi ha sectors en els quals hi ha vies de reparació alternatives, que són les que has d'usar; així ocorre en aquests casos:

  • Si fa fallida una agència o un *touroperador amb els quals tens un viatge programat o en marxa (és obligatori que constituïsquen una garantia, en general una assegurança, per a cobrir aqueix risc).
  • Si fa fallida una constructora a la qual estàs comprant un habitatge sobre pla o a la qual li vas comprar fa temps un habitatge que està demostrant tindre defectes que es manifesten en el termini de garantia (també és obligatori cobrir aquests riscos amb una assegurança o aval).
  • Si fa fallida una empresa les prestacions de la qual estàs pagant mitjançant un préstec vinculat (l'entitat financera també està obligada a respondre).
  • Si fa fallida una entitat bancària o una societat d'inversió en la qual tens diners depositats (en tots dos casos, hi ha un fons de garantia que cobreix determinada quantitat per entitat i titular).

5. Si has comprat un producte que es desbarata mentre està en garantia, hauries de dirigir-te al venedor per a exercir el teu dret. Però si ha fet fallida, el fabricant és qui ha de respondre, per a reparar-te el producte o substituir-lo per un altre.

6. Si estàs pagant un servei mitjançant un contracte de finançament vinculat i el proveïdor del servei l'està prestant mal o ho interromp, pots sacsejar-te l'obligació de pagar a la financera. No obstant això, si has demanat un préstec solt, pel teu compte (independent del contracte de compra o prestació del servei), per a pagar un bé o un servei, hauràs de retornar-lo encara que les coses es torcen.

7. Exigeix que en els contractes i encàrrecs figuren totes les salvaguardes possibles: per exemple, en la compra d'habitatge sobre pla, exigeix proves de l'existència de l'aval o assegurança que obligatòriament ha de cobrir els diners entregats amb avançament i que tu en particular estàs cobert.

8. En la contractació de serveis solts de viatges o de transport, procura pagar a més tardar possible, i quan es tracte de viatges combinats o serveis de viatge vinculats, verifica en el contracte l'existència de les garanties previstes per la llei (demana el document de “informació normalitzada”, on han de figurar aqueixes garanties; és obligatori que te la donen).

9. Reparteix els teus diners entre diverses entitats per a no superar en cap el límit de 100.000 euros per titular, que és la quantitat que cobreixen els fons de garantia.

10. Revisa els teus contractes d'assegurança per si donen alguna cobertura per insolvència de tercers, encara que no és molt comú.

Consulta la notícia original ACI

© 2021 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías