logo

Actualitat Notícies

Qui cobreix els danys causats per la nevada?

 

El pas de Filomena ha deixat mitjana Espanya coberta de neu… però com succeeix amb els temporals, també ha causat molts desperfectes: cotxes inutilitzats, danys en habitatges, arbres, etc. Qui es fa càrrec d'aqueixos danys?

Les asseguradores consideren riscos extraordinaris els danys causats per fenòmens de la naturalesa atípics i nocius. També es consideren extraordinaris els danys provocats per actes de terrorisme, tumults, actuacions de les forces armades, per exemple. Normalment aquests riscos extraordinaris no estan coberts per les asseguradores privades, sinó que són assumits pel Consorci de Compensació d'Assegurances, un organisme públic dependent del Ministeri d'Economia que funciona com a asseguradora enfront d'aqueixos sinistres causats per fets extraordinaris, sempre que l'usuari tinguera prèviament contractat una assegurança.

Danys per la nevada, un risc extraordinari?

Què es considera danys causats per fenòmens de la naturalesa? Concretament el Consorci parla d'inundacions, embats de mar, huracans, terratrémols, sismes submarins, erupció volcànica, caiguda de *aerolitos...

I què passa amb els danys causats per nevades? No és tan clar si el Consorci de Compensació d'Assegurances cobreix o no els sinistres produïts directament per la neu o per gelades conseqüència de temporals com *Filomena, però sí que indemnitzarà els danys derivats de la inundació per desglaç posterior, per exemple, o per forts vents.

En qualsevol cas, si les nevades d'aquests dies han provocat danys materials en el teu habitatge o vehicle, a més de comunicar-ho a l'asseguradora, és aconsellable posar-ho en coneixement del Consorci, al més prompte possible.

Revisa la teua assegurança

Si la nevada ha provocat danys en tu casa o el teu vehicle que no provinguen d'un risc extraordinari, és probable que la teua pròpia pòlissa els cobrisca i es faça càrrec d'ells: revisa la teua assegurança per a veure si tens contractada la cobertura adequada:

  • En els habitatges, hi ha alguns riscos i fenòmens de la naturalesa que sí que estan coberts per l'assegurança de llar quan, encara que no aconseguisquen la magnitud de risc extraordinari, superen una certa intensitat, com podria succeir en aquest cas amb els danys causats per la neu i les seues conseqüències.
  • En el cas d'automòbils, podran reclamar els danys a les companyies d'assegurança els usuaris que tinguen contractat una assegurança de danys propis en la modalitat de tot risc.

Com actuar?

Si el temporal Filomena t'ha causat danys, OCU et recomana com reclamar:

  • Reclama tant a la teua asseguradora com al Consorci: pots fer-ho en www.consorseguros.es
  • És important recopilar totes les proves que pugues per a demostrar l'origen i conseqüències del mal (des d'informes d'agències o observatoris meteorològics, fotos, informes d'emergències, policia, protecció civil, bombers...). Si tens testimonis, queda't amb les seues dades.

Viatges cancel·lats per la nevada

No has pogut viatjar per causa de la nevada? És clarament un cas de força major, que ha obligat a suspendre vols, viatges amb tren o per carretera... a què tenen dret aqueixos viatgers?

Si Filomena ha obligat a cancel·lar el teu vol tens dret al reembossament del bitllet o situar-te en un altre vol.

Tant en cas de cancel·lació com de retard és de més de dues hores o tres hores (segons la mena de vols), tens dret a assistència (en retards de més de 2 hores han de donar-te menjar, refrescos suficients i dues comunicacions quan siga necessari pernoctar o una estada addicional, allotjament i trasllats entre aeroport i hotel).

En tractar-se de causa de força major, no tindràs dret a la compensació automàtica prevista pel reglament de la Unió Europea per a aquests casos.

Tampoc en un altre tipus de transports (tren, carretera) els retards provocats per causes extraordinàries s'indemnitzen, encara que el viatger pot tindre *derechoa al fet que li presten assistència.

Si tenies una reserva que no has pogut utilitzar, podràs cancel·lar-la sense despeses ni cap penalització. A més, si havies avançat diners tens dret a recuperar-ho, o bé, pots acordar amb l'establiment canviar la reserva per a una altra data, però és l'usuari qui decideix què prefereix.

Consulta la notícia original ACI

© 2021 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías