logo

Servicis d'aparcament

A fi d’evitar malentesos, què información ha d’estar clarament exposada a disposició dels usuaris dels aparcaments?

Els preus, els horaris i les normes d’ús i funcionament de l’aparcament, establits lliurement pels titulars del aparcament. Aquesta información ha d’aplegar a l’usuari de manera fàcilment perceptible abans de contractar el servei.

Amunt

L’altre dia vaig deixar el meu cotxe a un aparcament i hi havia un cartell on s’indicava que no es feien responsables en cas de robatori del vehícle. Açò el legal?

Segons la normativa, estàn coberts pel titular de l’aparcament, elements com la carosseria del cotxe, els miralls retrovisors, les quatre rodes o la radio fixa.

En canvi, el consumidor no podrá exigir responsabilitats sobre cap element del equipatge, per exemple, la radio extraíble, els telèfons mòbils, la roda de repost o la caixa de ferramentes.

Això si, en cas de que l’aparcament oferisca un servei de custodia, ha de responsabilitzar-se dels objectes que h han a l’interior dels vehícles, sempre i quan l’usuari informe d’això al titular de l’establiment.

Amunt

L’altre dia vaig deixar el meu cotxe a un aparcament i hi havia un cartell on s’indicava que no es feien responsables en cas de robatori del vehícle. Açò el legal?

No. El titular de l’aparcament ha de respondre dels danys i perjudicis que s’ocasionen al nostre vehícle si incomplix total o parcialment les seues obligacions de vigilància i custòdia. Per tant, podem posar una denúncia a l’Administració de consum, ja que no es pot col·locar aquest tipus de cartells.

Amunt

Tenen els aparcaments l’obligació de tindre fulls de reclamacions?

Sí. En cas de tindre un conflicto, vosté té dret a sol·licitar i rebre els fulls de reclamacions, que han de facilitades pel responsable de l’aparcament.

Amunt

És correcte que em cobren tot el dia si perd el tiquet?

Hem d’abonar les cantitats que s’establisquen a les normes de l’establiment en cas de pèrdua del tíquet. No obstant, actualmente mitjançant la lectura de matrícula a l’entrada de l¡aparcament podrá saber l’hora exacta d’entrada al mateix per a calcular l’import correcte. Així que ha de reclamar pel temps realment consumit.

Amunt

© 2021 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías